Alle årsaker til at tunneler må stenge er ikke synlige. Det kan være høy konsentrasjon av usynlige gasser som ikke lukter, for eksempel NO, NO2, CO etc.

I noen tunneler er det montert signaler i taket. Kjør aldri i et felt med overhengende røde signalkryss. Dette feltet er sperret for trafikk fordi noe har skjedd.

I noen tunneler er det montert gule blinklys som informerer om melding på bilradioen. Lytt derfor på radioen for å få nyttige opplysninger for den videre kjøringen.

Er du usikker på noe, ta alltid kontakt med Statens vegvesens Vegtrafikksentral på telefon 175.