De vanligste hendelsene i vegtunneler er drivstoffmangel, motorhavari og punktering. Dette tilsvarer nærmere 80 % av hendelsene. Ved slike hendelser er det viktig å huske at Statens vegvesens Vegtrafikksentral må få melding om hendelsen for å iverksette tiltak. Operatørene her kjenner tunnelene og vet hva som må gjøres.

Dette gjør du

  • Varsle Vegtrafikksentralen via nødtelefonen i tunnelen
  • Få bilen inn på en havarilomme dersom det finnes. Gå uansett ut av bilen, slik at du ikke blir skadet ved en eventuell påkjøring bakfra.
  • Følg rådene fra Vegtrafikksentralen