Video forankring august/september 2010. (Film: Statens vegvesen/Video Produksjon Bergen (VPB))