Kompaktering av kabel august 2012. (Film: Statens vegvesen/Video Produksjon Bergen (VPB))