Konseptvalgutredningen ble gjennomført i perioden 2008–2012. Fire konsepter ble utredet i tillegg til 0-alternativet. Disse er systemoptimalisering, bil, bussway og bybane.