I juni 2002 ble stortingsproposisjonen om Listerpakken vedtatt i Stortinget.

Listerpakken består av ni utbyggingsprosjekter i kommunene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Hægebostad helt vest i Vest-Agder.

Illustrasjonskart:

Prosjektene

  • E39 Lyngdal–Flekkefjord som er det største prosjektet i Listerpakken, ble tatt ut som prøveprosjekt for Offentlig Privat Samarbeid, såkalt OPS-prosjekt. Det betyr at private aktører bygger, drifter og finansierer prosjektet over en viss tidsperiode. Ny E39 Handeland–Feda, som er utbyggingsdelen i OPS-prosjektet, var etter planen ferdig utbygd i 2006.

Andre store prosjekter er:

  • Fv. 465 Kjørrefjord–Ulland (åpnet i 2012)
  • Fv. 43 Aunevik–Bukkesteinen (åpnet i 2006)
  • Fv. 651 Skråveien i Farsund sentrum (åpnet i 2010)

De resterende prosjektene er mindre anlegg og utbedringer.

Kostnader

Listerpakken finansieres delvis gjennom bompenger og offentlige bevilgninger.