Bilder fra "Vakker veg i vest", fv. 465 Kjørrefjord – Ulland, Listerpakken: