Bompenger
Listerpakken skal delvis finansieres gjennom bompenger og delvis gjennom offentlige midler. Det blir tre bomstasjoner totalt.

15. januar 2003 startet bompengeinnkrevingen på E39 Røysgårdssletta, og på fv. 43, på kommunegrensa mellom Farsund og Lyngdal kommuner.

Etter at E39 og fv. 465 er utbygd, åpner bomstasjonen på fv. 465, like nord for Gjervollstad.

Bompengeinnkrevingen skal skje i 15 år.