1. OPS E39 Lyngdal–Flekkefjord (ferdig utbygd i 2006)
  2. Fv. 465 Kjørrefjord–Ulland (åpnet i 2012)
  3. Fv. 43 Aunevik–Bukkesteinen (åpnet i 2006)
  4. Trafikksikkerhetstiltak langs fv. 43 i Lyngdal og Farsund
  5. Fv. 43 Farsund sentrum
  6. Fv. 651 Skråveien (åpnet i 2010)
  7. Fv. 656 Agnefestveien
  8. Trafikksikkerhetstiltak langs fv. 461
  9. Fv. 760 Bakken–Moi (åpnet i 2012)

Illustrasjonskart i stort format: