Fv. 43 er hovedvegforbindelsen mellom Farsund og Lyngdal. Prosjektet omfatter bygging av 4,2 km ny veg mellom Lyngdal og Farsund i Lyngdal kommune.

I dette inngår bygging av tre fjelltunneler med en total lengde på 1,8 km. Strekningen bygges som tofelts veg som er 7,5 m bred. 3100 kjøretøy i døgnet.

Reguleringsplanen ble vedtatt av Lyngdal kommunestyre i 2001.