Prosjektet omfatter bygging av 17 km ny veg mellom sentrale deler av Farsund og Ulland nær ny E39 Handeland–Feda.

Av de 17 km er 10 km utbedring av dagens veg mellom Sande og Ulland, og 7 km er ny veg mellom Kjørrefjord og Sande.

  • Reguleringsplanen for utbyggingen ble godkjent i 2001.
  • Strekningen Kjørrefjord–Hanesund er det ikke planlagt tiltak på.
  • Strekningen Hanesund–Sande ble åpnet i 2009.
  • Strekningen Sande–Kvåle ble åpnet i 2011.
  • Strekningen Kvåle–Ulland ble åpnet 19. oktober 2012.