Prosjektet omfatter kurveutbedringer og noe gang- og sykkelveg langs fv. 461 (tidligere E39) mellom Handeland og Øye.