Når erstatningen er fastsatt enten ved skjønn eller avtale, vil du normalt få sluttoppgjør når Statens vegvesen overtar arealene som er ervervet. Avtale eller skjønn kan ha egne bestemmelser om når utbetaling skal skje.

Ofte vil det være usikkert om nøyaktig hvor mye grunn Statens vegvesen trenger. Da kan ikke eksakt areal fastslås før veganlegget er ferdig. I slike tilfelle er det vanlig at erstatningen blir fastsatt pr m2. Det endelige erstatningsbeløpet er da først klart når anleggsarbeidet er ferdig og oppmåling er utført. I slike tilfelle vil det kunne ta lang tid - ofte flere år - før endelig erstatning blir utbetalt. Det er vanlig at Statens vegvesen i mellomtiden betaler ut et foreløpig oppgjør. Dette utgjør vanligvis 90 % av antatt erstatning.

Dersom ikke hele erstatningen kan utbetales når Statens vegvesen overtar arealet, har du krav på renter. Hvor stor renten er framgår i inngått avtale eller eventuelt skjønn.