Merking og oppmåling av nye eiendomsgrenser skjer som regel etter at anleggsarbeidet er ferdig. Det er Statens vegvesen som er ansvarlig for at nødvendig oppmåling blir utført.