Kunngjøringer om planoppstart, offentlig ettersyn og høringer som gjelder vegprosjekter.