Kunngjøringer om planoppstart, offentlig ettersyn og høringer som gjelder vegprosjekter.

E39 Ørskogfjellet–Vik

Publisert: 21.12.2020
Merknadsfrist: 15.02.2021

E39 Julbøen–Molde

Publisert: 18.12.2020
Merknadsfrist: 05.02.2021

Rv. 19 Borre–Skoppum

Publisert: 17.12.2020
Merknadsfrist: 04.01.2021

Rv. 3 Ya bru

Publisert: 01.12.2020
Merknadsfrist: 22.01.2021

E6 Helgeland sør

Publisert: 30.11.2020
Merknadsfrist: 04.01.2021