Omgivelsene påvirker oss alle, der vi bor og lever, er på vei til jobb eller på ferie. Hvordan omgivelsene er utformet betyr mye for hvor lett og trivelig eller tungt og ubehagelig det kan være å reise kollektivt, sykle eller gå.

Et veganlegg blir skapt gjennom nøye avveininger mellom ulike hensyn som trafikksikkerhet, framkommelighet, drift og en rekke andre premisser. Alle som jobber med planlegging, bygging og vedlikehold er med på å gi form til et anlegg. For å få et godt resultat må vi  gjøre gode valg og bruke arkitekturkompetanse gjennom hele vegens livsløp slik at utformingen av anlegget raust inviterer til ønsket bruk.  

Målet er at vårt felles arbeid resulterer i gode omgivelser som gir folk en trygg og trivelig opplevelse i hverdagen.

Her viser vi noe av det vi har bygget de siste årene. Vår oppgave som leverandør av arkitektur setter særlige krav til samhandling med andre, og til å skape gode prosesser for involvering og forankring. Derfor er vårt mål å utnytte erfaringer fra ferdige prosjekter og mellom prosjektfaser til effektiv nytte og glede i nye prosjekt.