Pressemelding "Vegvesenet fortsetter anleggsarbeidet" som Statens vegvesen sendte 16. mars 2020.

Følgende prosjekter er nå berørt

E6 

E18

  • E18 Varoddbrua (Kristiansand): Arbeidene på brua er stanset og ferdigstillelse forskyves. Det pågår mindre anleggsarbeider.pågår.

E16

  • E16 Eggemoen–Olum (Ringerike og Jevnaker): Arbeidene er sterkt redusert – mindre anleggsarbeid pågår.
  • E16 Kvamskleiva (Vang i Valdres): Anbudet trekkes og vil bli lyst ut igjen senere.

E39

E69

Riksveger

Følgende prosjekter i Bergen (Miljøløftet):  

  • Rv. 580 Sandslikrysset: redusert aktivitet.
  • Rv. 555 Gyldenpris/Carl Konows gate: redusert aktivitet.
  • E16: Olav Kyrres gate: redusert aktivitet.