Det begynte på Andenes ferjekai med en seremoni der Andøys ordfører Jonni H. Solvik konstaterte at Andøya som Nasjonal turistveg nå formelt er i det samme gode selskap som blant andre Geiranger-Trollstigen, Lofoten og Hardanger. Til tross for at de arkitektoniske installasjonene på Andøya enn så lenge befinner seg på tegnestadiet. Ordfører Solvik avdekket derpå sammen med regionvegsjef Torbjørn Naimak den nye turistvegtavlen ved Andenes fergekai, til applaus og korpsmusikk.

Nyproduserte bildespill av Nasjonale turistveger fra Jæren i sør til Varanger i nord ble vist til gratis nybakte turistvegkringler og kaffe på Andfjordferga til Senja og likeledes på Malangferga til Senja. Nasjonal turistveg Andøya er 51 kilometer lang og følger yttersiden av øya med et storslått utsyn mot hvite sandstrender og åpent hav. Nasjonal turistveg Senja er en 90 kilometer lang kjøretur langs yttersiden av Senja gjennom skiftende landskap.
  
Da fergene til Senja la til kai, ble det seremoniell åpning av Nasjonal turistveg Senja samtidig ved begge strekningens ender, Botnhamn og Gryllefjord. I Botnhamn fikk Lenvikordfører Geir-Inge Sivertsen hjelp med avdukingen av den nyoppsatte turistvegtavlen av statssekretær Erik Lahnstein fra Samferdselsdepartementet, som hadde lagt veien om Senja denne helgen for å delta i seremoniene. Ved åpningen i Gryllefjord minnet fylkesråden for samferdsel og miljø; Terje Olsen, om ansvaret blant lokale aktører langs Nasjonal turistveg Senja om å følge opp turistvegsatsingen med å generere vekst i turistnæringen.

Konkrete uttrykk tok seg manifestasjonen på godt samarbeid mellom turistvegaktørene og godt naboskap mellom Senja og Andøya gjennom den avsluttende seremonien på Ersfjordstranda, der de lokale kreftene som har jobber for turistvegen og ferjene bandt sammen strekningene i en liten symbolsk prosedyre. Her blev det også enda mer turistvegkringler, grillmat, kaffe og kulturinnslag, samt taler og takk, der statssekretær Erik Lahnstein i sin tale oppfordret alle til å løfte i lag. Det er viktig at alle aktørene langs Nasjonal turistveg Senja og langs alle de 18 strekningene får til et skikkelig løft i næringsutviklingen, sa statssekretær Lahnstein.