Denne gang var det Nasjonal turistveg Havøysund som fikk sin offisielle åpning. Strekningen er den aller nordligste av de 18 og følger Nordishavet langs et forrevent klippelandskap og vill natur der snaufjellet strekker seg helt ned i havkanten.

Ved turistvegstrekningens nordlige endepunkt overrasker fiskeværet Havøysund som et livskraftig samfunn på Finnmarkskysten. Området har gjennom de siste åtte, ti årene etter at Statens vegvesen gikk i gang med turistvegen til Havøysund, etablert seg som et av verdens mest attraktive områder for havfiske på hobbynivå. Fra så å si ikke noen registrerte turistovernattinger for 10 år siden, er hotellet i dag fulltegnet ut 2013.

Selvika rasteplass

Åpningen av Nasjonal turistveg Havøysund skjedde ved en høytidelig seremoni på det nye anlegget Selvika rasteplass, som ble offisielt åpnet også den. Rasteplassen ligger ved den eneste tilgjengelige sandstranden på strekningen mellom Snefjord og Havøysund og er utrustet med toalett, sykkelskur og grillplass. Arkitekt er Reiulf Ramstad Arkitekter AS.

Under seremonien ved Selvika håpte regionvegsjef Torbjørn Naimak på fortsatt stor regional og lokal innsats for å ta både strekningen og anleggene i lang­siktig bruk som sentralt virkemiddel i kampen om turistene. Fylkesråd Roger Hansen i Finnmark fylkeskommune, takket Statens vegvesen og Samferdselsedepartementet og så fram til enda flere turister til fylket. Han lovte på fylkets og kommunenes vegne å følge opp turistenes krav om opplever, service og kvalitet.

Den offisielle åpningen ble foretatt av Gunn Ovesen, administrerende direktør i Innovasjon Norge. Hun roste Nasjonale turistveger for deres fokus på innovasjon, og presiserte betydningen disse vegene har for reiselivet i Norge. Hun lovte at Innovasjon Norge skal fortsette å markedsføre turistvegene i inn- og utland.