Tittelen er, ikke overraskende, ”Nasjonale turistveger” med en undertittel på engelsk da boken er tospråklig. Det er den opprinnelige utstillingskatalogen ”Omveg/Detour – arkitektur og design langs 18 nasjonale turistveger” som i sitt fjerde utviklede opplag nå fremstår i ny drakt med omslag tilpasset et bredt publikum. 

Denne og tidligere utgaver av boken Detour har vært svært attraktive i både inn- og utland i samband med utstillinger, forelesinger, pressetreff og som gaver. Det er derfor en glede for Statens vegvesen, Nasjonale turistveger og kunne distribuere den gjennom norske bokhandlere i samarbeid med Forlaget Press.

Bokens forord er signert Statsminister Jens Stoltenberg og Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen tar for seg innledningen og prosjektleder Jan Andresen forteller om Nasjonales turistveger. Videre skriver professor og rektor Karl Otto Ellefsen på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo om bruken av arkitektur i attraksjonen Nasjonale turistveger. Derpå går boken igjennom alle de 18 strekningene med arkitektur i natur i fakta og nydelige bilder.

Det nye, oppgraderte fjerde opplaget av Detour-boken er produsert av Statens vegvesen, Nasjonale turistveger i samarbeid med Norsk form og Jan Neste design, med støtte av Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet.

Les boken her:
www.turistveg.no/eKatalog/nasjonaleturistveger2010.html

Kjøp boken fra forlaget.