Snøforholda i fjella er litt i overkant av en middels vinter.

Sikkerheten først

Fare for isras i Trollstigen og snøras i Kvanndalsbotnen vil virke inn på sikkerhet for arbeidere og framdrift. Framdrifta er også avhengig av værforholda framover.

På Geirangervegen vil den videre framdrifta og vegåpning innover fjellet mellom Djupvasshytta og Langvatn være avhengig av Stavbrekkfonna. Vi planlegger også i år delåpning av strekninga Geiranger-Djupvasshytta.

Kan delåpne i første halvdel av mai

- Om det blir forsvarlig åpner vi strekninga Geiranger-Djupvasshytta i påvente av ryddinga videre innover fjellet til Langvatn. Trolig kan ei slik delåpning skje i første halvdel av mai, sier byggeleder Kjell Haukeberg i Statens vegvesen.

Men i år, som tidligere år, er vi avhengige av at det er trygt forbi Stavbrekkfonna. Snøankera som er montert der dekker bare en liten del av fjellsida, slik at det må være trygt på resten av fjellsida også før vi kan åpne vegen.

På Trollstigen starter vi med å brøyte fra Isterdalen og opp svingene til Stigrøra. Går alt etter planen så er vi klar til å starte fresinga over fjellet og videre mot Slettevika og Langdalen i begynnelsen av mai. Slik det ser ut nå regner vi med at Trollstigen kan være gjennombrøytet til 17. mai.

Vær og isavhengig

Også i år er det kombinasjonen av ismengden i Kjellstadlinja og temperaturen framover som er avgjørende for åpningsdatoen for Trollstigen. Både vegen mellom Geiranger-Langvatn og Trollstigvegen har vanligvis blitt åpna i siste halvdel av mai.