På fv. 212 blir det bygget nye busslommer på begge sider av vegen. Det er sprengt ut 250 kubikk fjell for å gi plass til lommen på vestsiden av vegen, retning Kleppestø. Det pågår bygging av en tørrmur på ca. 300 kvadratmeter her.

Mer kollektiv-satsing

I retning Slettebrekka og Strusshamn blir det tilsvarende ny lomme for bussene.

Arbeidet på Flagget vil fortsette utover høsten.

Det andre tiltaket er i Grensedalen på Øvre Erdal. Her er det meste av arbeidet ferdig.

Askøypakken er planlagt med bygging av kollektivtiltak for til sammen 250 mill. kroner. Prioritering av midlene vil bli gjort i samråd med vegeier, Hordaland fylkeskommune.