Som kjent er Fyllingen Maskin AS i Bergen tildelt kontrakten på oppdraget. Planen er å ta til med anleggsarbeidet i april.

Status for Askøypakken

På møtet vil Statens vegvesen informere om det som skal skje på delprosjektet fv. 563 Strømsnes-Hop. Veganlegget strekker seg fra Nordre Erdal til Hop, en strekning på 3,3 km. 

I løpet av uke 11 vil over 3.000 huseiere og bedrifter i nærområdet få informasjon i postkassen om delprosjektet. På folkemøtet blir det anledning til å komme med spørsmål om vegarbeidet som starter denne våren.

Entreprenør og kommune

Også entreprenøren blir med på møtet på Hop videregående skole 19,mars. Det samme gjelder Askøy kommune, som skal legge ny VA-ledning langs den nye veglinjen.

Statens vegvesen håper på god oppslutning fra naboer, trafikanter og andre som er interesserte i få siste nytt om vegprosjektet på østsiden av Askøy.

Sist det var folkemøte samme sted – før grunnforhandlingene startet høsten 2014 – var det nesten 100 som møtte opp.