Det bekrefter Skyss – etter at anleggsarbeidet kom i gang tidligere i vår.

Inntil 15 minutters venting

Det sprenges nå 1–2 ganger om dagen, men ikke under morgen- eller ettermiddagstrafikken. Sprengningsarbeidet foregår mellom Nordre Erdal og Skogvik.

Ved sprengning kan det bli inntil 15 minutters ventetid. Trafikken blir ledet i en kjøretetning om gangen forbi anleggsområdet – av trafikkdirigenter.

I det nåværende anleggsområdet er det også revet tre bolighus, som fra før er kjøpt av Statens vegvesen.

Bruarbeid

Senere vil det også komme i gang arbeid ved Strømsnes-bruene. Før arbeidet begynner her blir det montert siltgardin i Askevatnet.

Etter hvert vil det blant annet bli arbeid med såkalt spunt ved bruene, som vil gi noe støy for de nærmeste naboene.

Entreprenørene arbeider ikke i helgene. Da er det fri ferdsel forbi anleggsområdet.