Askøy kommunes utvalg for teknikk og miljø ba i mars 2017 kontaktutvalget for Askøypakken se på kostnadsbesparende tiltak i delprosjektet.

Dispensasjon

Kontaktutvalget, som ledes av fylkeskommunen, har bedt Statens vegvesen se på dette. Som kjent er det i høst lagt fram et forslag til kostnadsbesparende tiltak.

Statens vegvesen vil sende Askøy kommune er dispensasjons-søknad for disse tiltakene. Målet er å få sendt ut nabovarsler i forbindelse med søknaden – før jul.

Myke trafikanter

Prosjektleder Cathrine Botnevik i Askøypakken gikk gjennom listen på til sammen ni punkt som kan gi kostnadsreduksjon. Hovedtrekkene er at Statens vegvesen prioriterer myke trafikanter, ved å realisere til sammen 3,4 km med gang- og sykkelveg. Samtidig beholdes den beste delen av dagens fv. 563, mens Lavik-svingene blir erstattet av ny to-feltsveg på 2 km – vest for dagens veg, med fire bruer, blant annet over Pollelva.

Dialog om grunnkjøp

Blant de frammøtte var det rimelig nok en del spørsmål om endringene av planen for delprosjektet.

Men de fleste hadde spørsmål som gikk på hvordan anleggsarbeidet og ferdig veg ville påvirke den enkeltes eiendommer. Dette har vært vanlig også ved andre delprosjekter i Askøypakken. Denne dialogen kommer Statens vegvesen tilbake til med den enkelte grunneier når grunnforhandlingene begynner neste år.

Nytt VA-anlegg samtidig

På møtet orienterte også Jan Ove Vindenes fra Askøy kommune om planene for oppgradering av VA-anlegget i området. Som vanlig blir denne jobben kombinert med bygging av ny fylkesveg.

00119869 Godt mote om Lavik-HauglandDet var bra frammøte på folkemøtet om fv. 562 Lavik-Haugland i Ravnanger gredahus. (Foto: Håvard Mørch Hunskaar)