Entreprenøren startet forberedelsene allerede på mandag, og er i gang med skogrydding. I løpet av november blir det start på deler av vegarbeidet.

-Nå blir det et lite opphold i skogryddingen, men entreprenøren er i gang igjen på mandag neste uke. Entreprenøren Contexo skal ha prosjektkontor i Marikoven, og det vil ta litt tid og etablere dette, sier Isabelle Nilsen fra Statens vegvesen. Hun er byggeleder på vegstrekningen.

Korte stenginger

Hun sier at det vil være arbeid flere steder langs strekningen i tiden fram mot jul, og arbeidet vil få noen konsekvenser for trafikanter i området.

-På steder der skogryddingen skjer tett på eksisterende veg og det er en risiko for nedfall på vegen, kan det bli aktuelt å stenge vegen opp mot 20 minutter for å ivareta trafikksikkerheten. Da blir det trafikkavvikling med manuell dirigering. Entreprenøren vil varsle når det blir aktuelt å stenge vegen, sier Nilsen.

Beregne ekstra tid

Hun beklager at dette vil være en ulempe for noen, men oppfordrer folk om å beregne ekstra tid når de skal ut å kjøre.

Informasjonsmøte

-I starten av november skal vi holde informasjonsmøte for beboere om hva som skal skje på strekningen Skiftesvik-Marikoven. Dette skal folk få god informasjon om etter hvert, sier Nilsen.