DSC_0213 Marikoven kontraktsignering AskøypakkenAvd.dir. Grethe Vikane i Statens vegvesen gratulerer daglig leder Knut Brusletto i Contexo AS med kontrakten. (Foto: Geir Brekke)

Krevende oppgave

Entreprenøren har erfaring fra vegbygging over hele landet, også Hordaland. Siste prosjekt var rassikring og utvidelse av riksveg 13 Deildo i Ullensvang, som ble åpnet i fjor.
Contexo har basen sin i Hønefoss.

Det er et krevende prosjekt med hensyn til tett bebyggelse og mye trafikk. Det er også en høy skjæring på «Kvitaneset» - som er utfordrande å ta ned. Men byggherre har forventninger til at entreprenøren utfører dette arbeidet på en god måte.

Knappe 100 mill.

Delprosjektet vil gi utbedring til to felts veg med fortau fra Skiftesvik til snuplassen i Marikoven. Lengden er på ca. 1,4 km.

Det skal også legges ned nytt vann- og avløpsanlegg for Askøy kommune, samt ledningsnett for kabel-etatene.

Det skal bygges ny bru over elven Pøyla, ved siden av dagens bru. Kontraktsummen er på 98,4 mill. kr. Byggestart vil etter planen bli i høst.

DSC_9727 Marikoven AskøypakkenByggeleder Isabelle Nilsen (t.v.) og kontrollingeniør Jannicke Kuvås Sebak i Statens vegvesen ser fram til å komme i gang med bygging av ny veg til Marikoven. (Foto: Geir Brekke)