– Vi skal legge en plan for videre framdrift i prosjektet i tiden som kommer. Dette vil ventelig munne ut i et vedtak i Hordaland fylkesting før årets utgang, sier prosjektleder Cathrine Botnevik.

Prioritering

Som kjent er det bebudet en gjennomgang av prosjektstatus i Askøypakken, med tanke på prioritering av de delprosjektene som gjenstår i den vedtatte pakken. Dette er jo i tråd med det som står i stortingsvedtaket.

Anleggsarbeidet på fv. 212 Lindhaugen-Slettebrekka pågår.

– Et nytt delprosjekt i pakken, fv. 563 Strømsnes-Hop vil bli lyst ut i løpet av høsten. Før dette vil Askøy kommune behandle reguleringsendringen i Olaviken, sier prosjektlederen, som legger til at hun liker de utfordringene som ligger i jobben framover.