Askøy kommunestyre vedtok høsten 2017 en reguleringsendring på strekningen. Opprinnelig plan gikk ut på å bygge ny veg med en ca. 90 meter lang betongbru. Bygging av vegen på fylling i viken gir innsparing for prosjektet.

Gardin i sjøen

Målinger viser varierende dybde i fyllingsområdet. På det dypeste er det 17 meter ned til bunnen av Olaviken. 

Under utfyllingen blir det benyttet siltgardin ytterst i viken. Dette begrenser forurensning av sjøen under byggearbeidet.

Statens vegvesen har fått de nødvendige godkjenninger for å fylle ut i Olaviken, som er en arm av Byfjorden på Askøy, med utsikt øst- og sørover mot Bergen og byfjellene.