På fv. 563 Strømsnes–Hop forbi Erdal skole pågår det i sommer bygging av nytt VA-anlegg for Askøy kommune, i regi av Statens vegvesen.

Del av Askøypakken

Etter at skoleferien startet har Askøypakken arbeidet med å sprenge grøfter forbi det nærmeste området til skolen.

Planen er å få fullført mest mulig av arbeidet før neste skoleår starter i midten av august.

Trafikken forbi området er regulert med lyssignal og envegskjøring på en kort strekning. Gående og syklende kan passere gjennom hele perioden. Det er korte stengninger for all trafikk når det sprenges i grøften.

Arbeidet inngår i delprosjektet fv. 563 Strømsnes–Hop.

Skytematte i luften t.v. og borerigg midt på bildet, foran gul skolebygning.Det pågår sprengningsarbeid tett forbi Erdal skole i sommerferien. (Foto: Geir Brekke)