Temaet var bygging av ny og bedre veg frå Skiftesvik til Marikoven som er et delprosjekt i Askøypakken. Beboere på Askøy har ventet på vegen i 30 år, så ikke rart at folket vil høre om vegplanene framover.

-Vi er glad for at vi nå endelig er i gang med prosjektet, sa Bernt Vallestad som er prosjektleder for Askøypakken. Han sa at det har vært nødvendig å bruke en del tid på å planlegge gjennomføringen av vegarbeidet.

Ingen liv skal gå tapt

-Det er alltid mer utfordrende å bygge på veg der det allerede går trafikk, men til slutt skal vi få en veg der alle kan ferdes trygt. Han understreker at ingen skal liv skal gå tapt under anleggstiden, og sier at Statens vegvesen har kontakt med alle nødetater og hjemmepleien om en beredskapsplan.

-Det vil gå båttransport fra Marikoveneset til Marikoven, og det vil bli plassert ut nødvendige utrykningskjøretøy i Marikoven når vegen blir stengt ved «Kvitaneset». Ved nødsituasjoner vil nødetaten rykker ut, sier Vallestad.

Stengt veg

Entreprenør Contexo er allerede i gang med rydding av skog, og vegarbeidet framover vil få konsekvenser for trafikken.

-Om kort til vil entreprenøren starte med å regulere trafikken. Det betyr at vegen kan bli steng i inntil 20 minutter fra mandag til fredag, sier byggeleder Isabelle Nilsen i Statens vegvesen. Hun sier at buss som er i rute kan passere.

Forbi «Kvitaneset» skal vegen utvides, og da blir det en stor sprengingsjobb av berget her.  Da vil det bli aktuelt med egne stengningstider.

-Da kan vegen bli stengt fra kl. 09.30-13.30 fra juni til september neste år. Det skal være mulig for utrykningskjøretøy å passere på kort varsel, og vi skal ivareta buss i rute. Om natten kan vegen bli stengt ukedager (man-tors) fra kl. 23.00-06.00 fra 6. juli til og med 31. juli neste år, sier Nilsen, og legger til at det alltid blir verre før det blir bedre. Hun vet at vegarbeidet vil gripe inn i folks hverdag og rutiner, men håper at folk er tålmodige og viser forståelse undervegs i arbeidet.