Arbeidet med den nye vegen er delt i tre trinn.

  • Trinn 1 går fra Hjemmeluft til Alta sentrum 
  • Trinn 2 er ny bru over Altaelva med tilhørende kryssløsninger
  • Trinn 3 går fra Alta sentrum over Aronnes til den nye brua

Det er laget en reguleringsplan for Ny E6 - Avlastningsvegen for strekningen Hjemmeluft til Alta sentrum. Denne ble vedtatt av Alta kommune i juni 2015. Utbyggingen av trinn 1 er avhengig av når prosjektet får finansiering.