Søknad om delvis bompengefinansiering av Bømlopakken vart godkjent i Stortinget 16. juni 2009. St.prp.nr. 78 (2008–2009).