Bompengar vert krevd inn med AutoPASS i tovegs heilautomatisk bomstasjon.

Bømlo bomstasjon er plassert på Spissøy i Bømlo kommune, like ved kommunegrensa til Stord. I tillegg er det innkrevjing av bompengar i ferjesambandet Langevåg–Buavåg (mellom Bømlo kommune og Sveio kommune). Alle som passerer inn og ut av Bømlo kommune, må betala bompengar.

Innkrevjinga starta opp då innkrevjing for Trekantsambandet blei avslutta, 2. mai 2013. Innkrevjingsperioden vil vera 15 år.

Bompengetakstar

Ved innkrevjinga i bomstasjonen er det to takstgrupper:
– Lette kjøretøy (kjøretøy med totalvekt til og med 3500 kg)
– Tunge kjøretøy (kjøretøy med totalvekt over 3500 kg)

Det regionale bompengeselskapet Ferde AS er ansvarleg for innkrevjinga av bompengar. For prisar sjå https://ferde.no/priser/