Planframlegget er tilgjengeleg

  • nederst på denne sida, sjå under "Last ned"
  • på Bømlo Rådhus 5430 Bremnes i tida 24. september til 6. november 2015

Merknadsfrist

Eventuelle merknader til framlegget til reguleringsplanen vert å senda innan 6. november 2015 til:

Bømlo kommune, Rådhuset, Leirdalen 1, 5430 Bremnes eller postmottak@bomlo.kommune.no

Spørsmål?

Kontaktperson i Statens vegvesen er Lars Tore Martinsen, telefon 41 44 02 36, e-post lars.tore.martinsen@vegvesen.no