Bømlopakken inneheld 18 større og mindre prosjekt:

 • Fv. 541 Langevåg–Løvegapet (Opna)
 • Fv. 11 Langevåg–Eidesvik (Opna)
 • Fv. 542 Hollundskjosen–Hollundsdalen (Opna)
 • Fv. 541 Rundkjøring Rubbestadneset (Opna)
 • Fv. 542 Hollundsdalen–Stokkabekken (Opna)
 • Fv. 541 Stokkabekken–Rubbestadneset (Opna)
 • Fv. 14 Svortland–Økland (Opna)
 • Fv. 542 Stokkabekken–Siggjarvåg (Opna)
 • Fv. 542 Røyksund–Eikeland (Opna)
 • Fv. 18 Urangsvåg–Brandasund (Opna)
 • Fv. 541 Hestaneset–Tjong (Opna)
 • Fv. 541 Tjong–Løvegapet (Opna)
 • Fv. 19 Rubbestadneset–Rolfsnes (Opna)