Strekninga Langevåg–Eidesvik er blant prioritert tiltak i Bømlopakken. Prosjektet omfatta utviding av eksisterande veg. Vegen vart ferdig utbetra i 2009. Vegen fungerer som hovudveg fram til båtsambandet til Espevær i tillegg til funksjonen som lokalveg til Eidesvik.

Fakta
Kommune:Bømlo
Fylke:Hordaland
Hensikt:Vegutbetring og trafikksikring.
Veg:Fv. 11
Lengde:200 meter
Finansiering:Stat, Lokale tilskot
Pakke:Bømlopakken
Totalkostnad:2 mill. kr (2008-kr)
Oppstart:2008
Fase:Opna