Prosjektet omfattar bygging av ny rundkjøring på Rubbestadneset. Ny rundkjøring er prioritert som nr. 2 av tiltaka på tidlegare riksvegnett i Bømlopakken..

Fakta
Kommune:Bømlo
Fylke:Hordaland
Hensikt:Betra framkomst og trafikksikring
Veg:Fv. 541
Lengde: 
Finansiering:Kompensasjonsmidlar
Pakke:Bømlopakken
Totalkostnad:8 mill. kr (2008-kr)
Oppstart:2009
Fase:Opna