Strekninga Sakseid–Grønnevik er prioritert som nr. 4 av tiltaka på eksisterande fylkesvegnett i Bømlopakken. Prosjektet går i hovudsak ut på breiddeutviding og bygging av møteplassar langs eksisterande veg.

Fakta
Kommune:Bømlo
Fylke:Hordaland
Hensikt:Vegutbetring og trafikksikring.
Veg:Fv. 12
Lengde:2500 meter
Finansiering:Fylke, Lokale tilskot, Bompengar
Pakke:Bømlopakken
Totalkostnad:7 mill. kr (2008-kr)
Oppstart:2021
Fase:Planfase