1. juni 2019 blir det innført bompengeinnkreving fra 73 bomstasjoner i Oslo i Akershus (ArcGIS). 53 av disse er helt nye og 20 av dem er dagens bomring som skal oppgraderes. Innføringen og plasseringen av de nye bomstasjonene er behandlet og godkjent i Oslo bystyre og Akershus fylkeskommune, og er godkjent av Stortinget.

De nye bomstasjonene vil føre til at flere blir med på å betale for tiltakene i Oslopakke 3, og bompengebelastningen blir mer rettferdig fordelt enn den er i dag. I dag betaler ca. halvparten av bilturene i Oslo i bomringen, mens nå vil to av tre være med på å bidra til Oslopakke 3. Det vil bli toveis innkreving, men prisene halveres og timesregelen opprettholdes – det vil si at du kun betaler for én passering om du passerer flere stasjoner i Oslo (Osloringen og Indre Ring) innen en time.

Anleggsarbeider

Arbeider som skal utføres er bl. a. nødvendige gravearbeider (trekkerør- og kummer), fremføring av strøm og fiber fra tilkoblingspunkt til koblingsskap og nedsetting av fundamenter til de nye bomstasjonene (både styreskap og portaler/galger). I tillegg blir gjort tiltak for å hindre snikkjøring, som f. eks.

  • Sette opp og flytte gjerder
  • Sette ut steinblokker og brøytebommer
  • Plante busker
  • Flytte og justere kantstein
  • Legge om fortau og gang/sykkelveg
  • Justere støttemurer
  • Gjenopprette områder (vegetasjon, asfaltflater, gjerder etc.) til opprinnelig stand etter at arbeidene med bomstasjonene er utført

Graving startet i juni 2018

Arbeidene med å sette opp de nye bomstasjonene vil pågå fra juni 2018 til innkreving starter 1. juni 2019. Se prosjektbeskrivelse i undermenyen for mer detaljer om anleggsstedene.

Se detaljer på interativt kart over bomstasjonene (ArcGIS)

Bomstasjoner Oslopakke3

Det nye systemet

Det skal etableres to nye bomsnitt, ett langs Ring 2 med armer opp mot Grefsen og Trosterud og ett på bygrensa mot Akershus.

Bygrensesnittet består av 14 nye bomstasjoner. 6 av bomstasjonene er planlagt plassert i Akershus, med 3 i Lørenskog, 2 i Oppegård og 1 i Ski kommune og 8 på Oslosiden av bygrensen. Den nye indre bomringen langs Ring 2 med armer (Indre Ring) består av 39 nye bomstasjoner, alle plassert i Oslo.

Samtidig skal 20 bomstasjoner i den eksisterende bomringen endres til å kunne kreve avgift i begge retninger.