Framdriftsplan

Arbeidene vil foregå i to etapper: først gjøres fundamentering, gravearbeider, kabellegging og andre forberedende arbeider. Deretter settes det tekniske utstyret som skal over bakkenivå opp.

Mesteparten av arbeidene vil foregå på siden av veien. Likevel vil det enkelte steder bli redusert framkommelighet i kortere perioder. Ved behov for å stenge veier, for eksempel ved legging av kabler under eksisterende vei eller oppføring av portaler, vil arbeidene i størst mulig grad foregå på natten for å være til minst mulig ulempe for trafikantene.

Periode i 2018/19Bomstasjon

Juni, juli, august
Forberedende arbeider

Rv. 4 Skillebekk, Rv. 163 Stovner, Høybråtenveien, Starveien, E6 Furuset, Karihaugveien, Gamleveien, Ring 3 Sinsen, Rampe fra Hans Nielsen Hauges gate mot Sinsenskrysset østg., Rampe fra Sinsenkrysset, Kjelsåsveien, Kildeveien, Jørgen Løvlandsgate, Trondheimsveien Carl Berner, Hasleveien, Grenseveien, Økernveien, Ensjøveien, St. Halvardsgate, Kværnerveien, Dyvekes vei og Konows gate

August, september, oktober
Forberedende arbeider

E6 Lodalen, Avrampe Ekebegtunnelen nord til Lodalen, Påkjøringsrampe fra Lodalen til E6-nord, Pårampe Ekebergtunnelen sydgående, E6 Svartdalstunnelen, Østensjøveien, Ring 3 Teisen, Teisenveien, Avkjøring fra E6 til Strømsveien, Smalvollveien, Ytre Ringvei, Alfaset 3. industrivei, E6, Alnabru, Rv. 4 Trondheimsveien, Rv. 163 Østre Aker vei, Adkomst Myhrens verksted, Sandakerveien, Vogtsgate, Ole Bullsgate, Fagerheimsgata sør, Fagerheimsgata nord (Askergata), Sognsveien, Tåsenveien, Kierschows gate, Uelandsgate og Maridalsveien
Oktober, november, desember
Forberedende arbeider

E6 Taraldrud, Enebakkveien ved fylkesgrensen, Sandstuveien, Lambertseterveien, E6 Europaveien ved Abildsø, Avkjøring Lambertseter, E18 Mosseveien, Rosenholmveien, Fjellveien, Skiveien, Ljansbrukveien, E18 Fiskevollbukta, Dronning Blancas vei (Bygdøy), Apalveien, Suhms gate, Blindernveien, E18 Bygdøylokket, Drammensveien, Fritjof Nansens vei, Sørkedalsveien og Ring 3 Gaustad

Januar - juni
Montering av teknisk utstyr, stolper og portaler

 Alle

Mai, juni
Testing

 Alle

Juni
Ferdigstillelse og oppstart av bompengeinnkreving

Alle 

Forbehold om justeringer

Det er utfordrende å utføre grunnarbeider i Oslo fordi det ligger mye under bakken som ikke nødvendigvis er godt dokumentert på forhånd. Det kan derfor bli justeringer av framdrift og arbeidstidspunkt på de enkelte lokasjonene.