Informasjon til naboer og andre som blir berørt av anleggsarbeidene.