Mandag 26. november bekreftet leverandøren EFKON forsinkelse på leveranse av utstyr, og forsinkelsen er anslått å være ca. 3 måneder.

Statens vegvesen har siden kontraktsinngåelse fulgt opp entreprenøren tett, og har inntil nylig blitt informert om at leveransene var i rute. Forsinkelsen vil medføre en utsettelse av igangsettingen av bompengeinnkreving fra de nye bomstasjonene i Oslo.