Parkeringsplassen skal deles i to separate områder med hver sin innkjøring.
- Dette gjør vi for at bilistene skal slippe å passere den nye bomstasjonen i Rosenholmveien for å komme inn til pendlerparkeringen, forklarer Marius Bjerke, byggeleder i Statens vegvesen.

For å få utført jobben må deler av plassen sperres av. Det innebærer beklageligvis at det kan bli opptil 30-40 færre  biloppstillingsplasser i anleggsperioden. Tilrigging starter allerede søndag ettermiddag 12. mai.

- Den nye innkjøringen skal kunne tas i bruk fra 1. juni i år, samtidig som den nye bomstasjonen settes i drift, opplyser Bjerke. - Men det vil gjenstå noe arbeid på selve parkeringsplassen som blir ferdigstilt i løpet av sommeren.

Når plassen er ferdig vil den ha omtrent like mange biloppstillingsplasser som i dag, fordelt på to områder: Et område for de som kommer fra Akershus-siden med 186 plasser, og et område for de som kommer fra Oslo-siden med 66 plasser.

Det er Mesta som er utførende entreprenør. Statens vegvesen er byggherre på vegne av Oslopakke 3.

Har kan du lese mer om de nye bomstasjonene og takstsystemet som innføres 1. juni 2019.