Vi har 500 bruer over 20 meter i Nord-Norge, mange nærmer seg en alder eller tilstand som innebærer at vi må til med tyngre vedlikehold. I løpet av de neste årene skal en rekke av disse bruene gjennom omfattende vedlikeholdsarbeid.


Denne nettsiden er ikke komplett og ble avsluttet våren 2019. Vi tar en gjennomgang av aktuelle bruer og informasjon på nett i 2020.