Vi har 500 bruer over 20 meter i Nord-Norge, mange nærmer seg en alder eller tilstand som innebærer at vi må til med tyngre vedlikehold. I løpet av de neste årene skal en rekke av disse bruene gjennom omfattende vedlikeholdsarbeid.