Målet for samarbeidet er å løse felles utfordringer innen transport, miljø og arealutvikling. Du kan lese mer om samarbeidet på www.buskerudbyen.no (Buskerudbyen - et samarbeid for klimavennlig areal- og transportutvikling).

Dette bidrar Statens vegvesen med i samarbeidet

I Statens vegvesen jobber vi for et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt utformet transportsystem. Vi har det faglige ansvar for riks- og fylkesvegnettet, og utarbeider grunnlag for politiske beslutninger som gjelder disse. I samarbeidet bidrar vi med faglig kunnskap og råd, og vi utarbeider rapporter.