Kortversjonen av KVU-rapporten kan du laste ned her Hovedrapporten finner du under Rapporter.

Konseptvalgutredningen sier noe om forholdet mellom tiltak for vegsystemet, kollektivtransporten, sykkel, gående, restriktive tiltak for biltrafikken, stimulerende tiltak for kollektivtransporten og arealbruk/utbyggingsstrategier. I utredningen kommer vi med en anbefaling om videre planlegging og valg av konsept for den videre prosessen.