Rapportene «Ikke-prissatte konsekvenser» og «Myke trafikanter i Buskerudbyen» kan du få tilsendt ved å kontakte:

Prosjektleder Hæge Skjæveland, e-post hage.skjaveland@vegvesen.no