I KVU-arbeidet legges det stor vekt på involvering og en åpen prosess. Statens vegvesen har derfor opprettet en samarbeidsgruppe for KVU Buskerudbypakke 2. Gruppen består av ATM-utvalget i Buskerudbyen; rådmennene i Buskerud fylkeskommune, kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier; og styringsgruppen i prosjektet.